excursies

Op de dijk, midden in het stadspark of het winkelcentrum, op het strand, in de klei van de polder of zelfs in het park vlak bij school.

Zodra de leerlingen ondergedompeld zijn in de activiteit gaat de trechter in het hoofd open en is kennisoverdracht kinderspel. Met de opgedane kennis krijgt de eigen rol in bijvoorbeeld de klimaatverandering een plek.  Pas dan krijgt bewustwording een mogelijk effect. Het handelingsperspectief is geboren.
Waar mogelijk zo veel mogelijk zorg uit handen van de school of instantie genomen.

Actueel.   Alleen de strandexcursie wordt op dit moment aangeboden en is aangepast op de nieuwe normaal. Er wordt meer tijd tussen de onderdelen ingepast en het is nog net zo bruisend als altijd. Wisselprogramma? Schoolreisje? Maar dan wel bruisend educatief.

leskisten

Waar u zelf de mogelijkheden heeft om de lessen te geven; maakt u natuurlijk gebruik van deze mooie materialen.
De leskisten zijn omvangrijk; de bedoeling is dat de hele klas actief aan de slag is.
Vaak zonder werkbladen. Doen en ervaren.
Tijdens het gebruik zijn er zo veel punten waar u als docent of NME’er op kan aanhaken en de totale samenhang kan laten inzien.

Wat niet wegneemt dat Belevenisonderwijs het geven van gastlessen heerlijk vindt.

Actueel.  Lees vooral 1,5 meter proof. Veel leskisten, lesmaterialen zijn ook blijvend toepasbaar met de onzekerheid van het op en afschalen. Ofwel omdat ze met – afstand – toepasbaar zijn. Ofwel omdat ze ook  te gebruiken in een thuisuitwerksituatie.
Binnen Alkmaar zijn sommige lesmaterialen te huur. 

Nieuw: drinkwaterzuivering, Hollandse Waterlinie, waterspeeltuin, leskist isolatie, droogte (meanderen/kanaliseren, veen-experiment en grondwatermeters, IJsselmeerissues, problemen in de delta). Updates en foto’s volgen natuurlijk op de site. Geen geduld? Dan even mailen ….