Klimaatuitdagingen aan Zee

Dijken bouwen, helmgras planten, een Pettemerzeewering bouwen, het effect van strekdammen onderzoeken. Ze beleven de impact van een evacuatie in een levensechte simulatie en ze rennen zich met zandzakken in het zweet om hun huizen tegen het zeewater te beschermen. Met verschillende pompen bootsen ze de zandmotor na en proberen het strand op te hogen met zandsuppletie. Nu met compleet nieuwe zandsleephoppers!
En polderen we ook nog de zee in. Maar hoe houden we dat droge land beneden NAP dan droog?

Deze excursie duurt een kleine 2 uur en kan op elk strand plaats vinden. Meerdere klassen komen na elkaar. Voor de leerlingen is deze excursie net als een schoolreis. Daar hebben ze het nog vaak over.

Kostenindicatie voor excursies boven het Noordzeekanaal – €300,- / €400,- / €500,- ex BTW voor 1, 2 of 3 klassen.
Met een strakke 1,5 meter structuur. Geen probleem!

Het niveau van de verhalen om de onderdelen heen wordt aangepast aan de groep. Nadruk kan liggen op de klimaatverandering, Nederland en het lage land, de kustbescherming, de polders etc.
Wat Belevenisonderwijs telkens te horen krijgt na de strandexcursie is hoe de leerlingen zo mooi met elkaar aan het werk zijn. Teambuilding.

Is uw school te ver van zee? Overweeg dan het mobiele waterloopkundig laboratorium. Dan komt het strand naar het schoolplein.