Levend Klimaatdukaten is een ‘levend’ en cooperatief spel waarin je boodschappen moet doen om te overleven. Het is een ‘levend’ spel zoals levend stratego en laat je door te spelen zien hoe een nieuwe duurzame economie kan ontstaan. Zonder theorie komen alle nieuwe initiatieven (zoals windmolenco√∂peraties) tot uiting.

In het spel kopen ‘gezinnetjes’ onder andere levensmiddelen,elektra en woonwerkverkeer. Daarbij moeten zij zorgen dat ze rondkomen en voldoende inkopen. In elke winkel zijn er diverse keuzes te maken. Zo kunnen ze levensmiddelen in de supermarkt, bij de boer of in de delicatessewinkel kopen.
In het tweede spel krijgen de gezinnen niet alleen een salaris, maar moet er ook afgerekend worden met hun beperkte CO2-budget. En dan moeten er gewild of niet andere keuzes gemaakt worden. Ze moeten moeite doen om met anderen samen een cooperatie voor een windmolen op te richten.
In de nabespreking wordt altijd ingegaan op de consequenties van hun keuzes – zeer verhelderend. (de hele winter wortels eten??)

Een spannend spel waarin onbewust klimaatbewust aankoopgedrag afgedwongen wordt. Dit komt aan de keukentafel ter sprake.
Een spel voor klassen vanaf groep 7 tot klas 3 van het VO. U begrijpt dat je in klas 3 van het VO dieper het spel in kan duiken.