Een unieke show van een klein uur. Over klimaatverandering en hoe ons weer verandert. Met tal van experimenten die het aannemelijk maken dat de zeespiegel stijgt, dat de regenbuien inderdaad groter worden.
Met verschillende modellen wordt getoond welke wateruitdagingen dit tot gevolg heeft. Over het wonen beneden NAP, in een rivierdelta, aan de grote Noordzee. Zoals u van Belevenisonderwijs gewend bent, worden de bestuurders, of leerlingen betrokken in de experimenten.
Daarna wordt ook zichtbaar gemaakt hoe het na al die boodschappen vol – nattigheid – juist ook periodes van droogte verwacht worden. Denk maar aan de plus-scenario’s van het KNMI.

Het niveau van deze klimatologische verhalen kan makkelijk aangepast worden aan het niveau van de groep.

Deze show werkt anders dan een powerpoint presentatie. Juist door de experimenten wordt het verhaal zo anders uitgelegd dat het ook na te vertellen is. Een verhaal dat op geen enkel moment saai of te moeilijk is.

In te zetten als gastles.

 

Maar natuurlijk kunt u zelf ook aan de slag. De luxe versie (heel anders dan het filmpje helemaal onderin) kost €3000,-  ex BTW. Ook heel goed te combineren met het model wateroverlast en het model droogte.

  • experiment zeespiegelstijging
  • dwarsdoorsnede Nederland met land beneden NAP, zoute kwel, de rivier en de zee
  • experiment grotere regenbuien
  • experiment ruimte voor de rivier (uiterwaardes afgraven, verdiepen vaargeul, bypass)
  • experimentenserie hoe droogte in Spanje voor oostenwind en droogte zorgt

En dan is wel duidelijk dat er heel wat gaat veranderen!

En dan… de waterberging in? Hittestress aanpakken? Tuinen vergroenen? Aan de slag met groene energie?

heel leerzaam, leuk en professioneel – voor iedereen ” aldus docenten van de Aventurijn in Nieuw-Vennep.

Vanaf deze zomer moet u zeker langs Nijmegen en Heerewaarden. De Bastei en het bezoekerscentrum de Grote Rivieren heeft een superdeluxe versie van het hele verhaal van de klimaatverandering!

Deze gaat natuurlijk mee:

En het nieuwste model van Ruimte voor de Rivier zit er natuurlijk ook in!

Globaal komt het volgende aan bod: