Een verhaal van en voor iedereen in de klimaatbestendige stad. ©

Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Daar ligt niet alleen een taak voor de gemeente en het waterschap. Juist voor iedereen. Maar hoe vertel je dat? Dat kan met deze uitnodigende hands’on praktijkopstelling. Een opstelling speciaal voor openbare ruimtes. Om als demonstratie in te zetten of juist vrij mee te laten experimenteren.

Waar je wateroverlast creëert en vervolgens de stad weer van droge voeten moet voorzien. Waarbij zichtbaar is, dat iedereen hier iets kan betekenen.

De nieuwste varianten zijn lichtgewicht! Bijzonder is de schuine variant (denk aan Valkenburg) waar de weg op één oor, groenstroken water kunnen bufferen, parken water kunnen opvangen en nog veel meer. 

 

Doel is om – te ervaren – dat ieder een rol heeft in het klimaatbestendig maken van de stad. Klimaatverandering treedt op en we moeten ons aanpassen. Met dit model heeft u een communicatiemiddel in handen waarbij u wel heel gemakkelijk met alle passanten in gesprek komt. Met dit model bent u niet aan het – zenden -, de mensen komen naar u toe.

Hoe werkt het model? ©
extreme regenbuien
Je ziet de stad, de weilanden, de verharde oppervlaktes en het effect van het veranderende klimaat: de extreme regenbuien. De buien worden met de gieter over de stad uitgestort tot er gesproken kan worden van wateroverlast.

sponswerking Het weiland kan uitgeknepen worden in tegenstelling tot de straat: waardoor direct zichtbaar is hoe de grond als spons fungeert.

En dan gaan we op zoek naar ruimte voor het water. Vasthouden, bergen en afvoeren. En daar speelt dus ‘groen voor grijs’ een grote rol.

maatregelen Vervolgens zijn er maatregelen te nemen om het water vast te houden: regentonnen, groene daken. Uiteraard kan de verharde achtertuin vervangen worden door gras.

 • Er wordt er ruimte voor het water gezocht door sloten te graven en asfalt te vervangen door grindbedden, een wadi en door grasbetontegels en infiltratiekisten in te zetten.
 • De waterberging mag het water tijdelijk bergen.
 • En het gemaal voert het water af.
 • Groene daken en regentonnen worden ook ingezet. De grindput in de tuin of een groene wadi. 
 • Een blauwgroene regenwaterschutting, een vlonder als ‘loungeplek’ en de goede start van een geveltuin!

laarzen bij de voordeur, een roeiboot is niet nodig Uiteindelijk draait het natuurlijk om acceptatie van enige wateroverlast en het bewustmaken van ieders eigen rol. Het inspelen op klimaatverandering is niet alleen een taak van overheden; maar van elke burger.

In het Klokhuis wordt het model ook ingezet. Leuk toch? Te zien na een minuut of tien.
Met het basismodel kan je alle verhalen vertellen. Toch worden nieuwe varianten voor Wateroverlast ook gevraagd – voor bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug. Met stuwen die het waterpeil reguleren, zandgrond en water dat van hoog naar laag stroomt. Zonder waterbergingen en gemalen. Of voor plaatsing zonder begeleiding. Andere modellen over onze wateruitdagingen ziet u bij ‘communicatie‘.

Interesse?
Voor de uitleg bij een bewonersavond over ontkoppeling, voor bezoek aan scholen etc. Het gebeurt nu allemaal. De vraag naar het model komt van gemeentes, waterschappen, NMEcentra en scholen. Het geeft houvast bij het verhaal over de klimaatbestendige stad.

Dit basismodel wordt geleverd in RVS en Europees eiken – de delen die voortdurend met water in contact komen zijn van kunststof. Met een spandoek in een frame. Bezoekers kunnen zelf met de gieter aan de slag.
Kosten: 2715 euro ex BTW, inclusief installatie, alle accessoires en persoonlijke instructie.

In het ontwikkelingstraject is er veel input geweest van heel veel verschillende gebruikers. Daaruit zijn nog hele goede aanvullingen gekomen. Wijken die wat hoger liggen en minder wateroverlast hebben; een weg beneden het maaiveld; drijvende huizen en uiteraard dezelfde dinky toys. De watertafel past op de achterbank van de auto.

Hou rekening met een levertijd van 8 weken. Dan kan alle aandacht aan uw model besteed worden.

Contactinfo: info@belevenisonderwijs.nl of 06-26768175

Nieuwe varianten

Een hele kleine mobiele opstelling? Het basismodel past in elke auto, maar ja – er moet even gesjouwd worden. Maar wil je gewoon twee koffers waar de emmer ook in zit? En met kleinere groepen aan de slag?   €1900,- Dan kan je hetzelfde verhaal vertellen als bij het basismodel. Let wel – dan pas je er niet meer met een halve klas om heen. Voor je evenementen is het grote basismodel het meest geschikt.

Nog lichter? Dat kan: in een schuimvariant en die kan je wel weer voor grotere groepen gebruiken. Die is namelijk 80 x 60 cm.  (€3000,-)

Voor heuvelachtig gebied waar het noodzakelijk is om hogerop veel meer te infiltreren en op de helling het water zo te sturen richting groenstroken dat huizen ontzien worden en beneden aan de heuvel. Deze wordt alleen nog in de schuim-versie gemaakt. En geschikt voor elke gebruiker!

En de Variant stand-alone die veel meer inzoomt op de inrichting van de tuin zelf! Kan een vaste plek krijgen in een bezoekerscentrum waar gezinnen zelf de tuin kunnen aanpassen. Ook voor roulatie-experimenten met klassen zonder begeleiding. 
Prijs €3100,- ex BTW.

Twee grote huizen. De tuinen, weg en sloot… afhankelijk van de genomen maatregelen zie je bij de grijze versie overstroomde straten, riolering en kelder; terwijl de groene versie met groene tuinen, vijvers, regenschuttingen, sedumdaken, infiltrerende bestrating  toch nog droge voeten houdt.  Kijk ook naar de verschillende boomspiegels.

Dit is een oud filmpje van de allereerste versie. De nieuwe versie kan tegen heel veel stootjes en is zelfstandig in te zetten.

Variant Schoolplein … maar kan ook aangepast worden naar een stadscentrum…

Een greep uit de reacties van afgelopen jaren:

 • “Een upgrade voor de waterberging? leuk; maar pas over 7 weken, dan is ie voor het eerst weer even niet in gebruik.”
 • “Het is de hele dag zó druk aan mijn tafel geweest!”
 • “Je dacht toch niet dat we konden wachten op jouw instructie….”
 • “Natuurlijk staan we tussen de man met de groene daken en de regentonnen.”
 • “Het was een groot succes bij onze evenementen Steenbreek.”
 • “We zijn erg blij met het model. Hij is bij veel gelegenheden gebruikt en trekt sterk de aandacht.”
 • “We gaan de tafel zeker goed gebruiken, maakt heel beeldend waar we het over hebben en wat iedereen zelf kan doen.”
 • “Uitlenen? Sorry, voortdurend in gebruik.”

spandoek ’tafelmodel’ wateroverlast in de stad.

Dus wat kan je met dit model?

 • Met dit model kan je laagdrempelig (h)erkennen dat je als bewoner een deel van de oplossing vormt.
 • Het is een attractieve publieksopstelling als hulpmiddel voor het bereiken van waterbewustzijn in de stad.
 • De speler ziet hier dat een regenton en een groene tuin effectief zijn; zelfs als er een park en waterberging in de buurt zijn.
 • Met een weg beneden het maaiveld en een wijk die hoger ligt. Verschillen zijn er dus ook binnen een stad.
 • Het model is in te zetten met en zonder begeleiding.
 • Het model kan jaren mee.
 • Onderdelen zijn eenvoudig te vervangen/aan te vullen
 • Ook geschikt voor een reizende tentoonstelling.
 • Op verzoek… ingezet als uitleen voor het onderwijs: lesmateriaal. Ja, dat volgt.

Hoe zat ’t ook weer in Nederland. Klimaatverandering en het nieuwe weer: uitgelegd in een film.