Een fantastische activiteit om te zien hoe het waterzuiverende werking van rietpollen werken. Een symbiose met bacterien. En te zien hoe natuurvriendelijke oevers en een gezond ecosysteem voor een prachtige soortenrijkdom zorgen.

In een zwembad op uw terrein, of in de ‘vijver’ dobberend in tobbes – dat zijn de bacterien.
Aan de zijkant een prachtige maar enigzins kale rietpol.
Heel wat afvalstoffen zijn er ook in het water. Die moeten anearoob afgebroken worden. Hier drijven de afvalstoffen in tonnetjes.
En dan komt de dobberende bacterie bij de wortels van de rietpol. Zij gaan samenwerken: want alleen zij kunnen samen de tonnetjes openen. Met de inhoud van de tonnetjes kunnen er nieuwe rietpluimen vastgemaakt worden aan de rietpol. En kan de bacteriekolonie groeien – koppelen aan een nieuwe tobbe 🙂 .
Met elke nieuwe rietpluim zijn er ook nieuwe haakjes beschikbaar waar extra moerasvogels zich thuis voelen.

Met die hele samenwerking wordt het water schoner, en neemt de biodiversiteit toe. Een mooie activiteit waarbij u al uw eigen kennis, verhalen en stokpaardjes inzetten.

Foto’s volgen! Even druk met een andere klus. Bovendien niet echt 1,5 meter proof.