Dijken bouwen. Dat is een vak apart! En het zit boordevol dilemma’s. De benadering die Belevenisonderwijs gebruikt is zand. Dan verkorten we de norm van dijkdoorbraak van 1 keer in 20.000 jaar naar 10 minuten 🙂

En dan kunnen we het effect van zeewiervelden, kwelders, geotextiel, verticale schotten, diepwortelende helmgras, vooroevers, stortstenen en gefundeerde zetstenen onderzoeken.

Wateroverslag, piping, zeespiegelstijging, spuien op verval, kwel en gemaal.

Natuurlijk kan dit als educatieve waterspeeltuin gebouwd worden. Vraag naar de mogelijkheden!

Het kan ook zoals ze in Lauwersoog bij het waterschap Noorderzijlvest toepassen – het werkt als een tierelier!