Voor alle wateringenieurs van de Lage Landen

Sleephoppers, vooroeversuppletie, Dubai, dijken bouwen, stormvloed, het land beneden NAP, een afsluitdijk in een getijdestroom aanleggen en vervolgens de vismigratierivier ontwerpen en testen. Een complete waterexperience.
De strandexcursies komen nu dus naar het schoolplein toe.

Een klas werkt 2 uur met het waterlab. Met vrij weinig instructie krijgen de jongeren diverse taken. Elke groep krijgt een andere taak en 15 minuten de tijd om die taak te volbrengen. De ervaringen worden genoteerd. Vervolgens wordt er gerouleerd. Totdat het na anderhalf uur niet meer mogelijk is om je te beperken tot je eigen taak en de grenzen van het waterlaboratorium wilt opzoeken. (en dan maakt het niet uit of je groot of klein bent) en dan gaan de remmen los.

Vanwege een zeer volle agenda is deze zeer arbeidsintensieve excursie helaas niet meer in te plannen voor de zomervakantie. Alleen strandexcursies kunnen nog tussendoor een plekje vinden.

 • Technisch? Zeker weten. Volledige handleiding? Zeker niet. Experimenteren, proberen, vallen en weer opstaan en zo leren. Belevenisonderwijs komt mee; dus geen zorg.
 • De context: Belevenisonderwijs overlegt met u waar de nadruk op komt te liggen en verzorgt de samenhang tussen de experimenten. Of dat nu de kustverdediging is, of de werking van de polders, of de klimaatverandering, of welke rol je als ‘burger’ hebt in het thema wateroverlast, het maken van keuzes….
 • Verdere uitwerking: afhankelijk van uw context, niveau leerlingen. Vooraf kan bijvoorbeeld met de leerlingen afgesproken worden welk onderdeel zij later uitwerken en presenteren/uitbeelden. Dat is de taak die u weer oppakt.
 • Zeer geschikt voor publieksdagen.


De onderdelen:

 • Dijken bouwen: helmgras, basaltblokken, ophogen, verbreden, strekdammen en testen in de golven
 • Vooroeversuppletie met echte sleephoppers: rainbowen en testen hoe die vooroever nu echt zorgt voor veiligheid
 • Dubai: eilanden opwerpen in een zee met stroming; een heikel evenwicht in het mengsel van water en zand
 • Afsluitdijk bouwen om het achterland te beschermen: leg die maar eens aan in het stromende water van het getij. Twee teams strijden tegen elkaar.
 • Ontwerp een vismigratierivier en test ‘m in het getij en stormvloed: is de zoutzoetverbinding weer hersteld? Geen zout in het IJsselmeer? Wel een zoete lokstroom?
 • De polders beneden NAP: pomp ze droog. Waarom blijven ze onder water lopen. En waar komt de zoute kwel vandaan.
 • Verlos een complete stad met wateroverlast: bemalen, sloten graven, achtertuinen vergroenen, infiltratiekisten, de waterberging en meer oplossingen.
 • Pomp het water via de molengang omhoog: zoals we de Beemster droog konden bemalen. Zoals we het water ook nu nog in stappen omhoog krijgen.


Vanaf groep 6 kan er educatief alles uit de kast gehaald worden. In het VO worden de opdrachten zwaarder. Ook voor teambuilding, dagjes uit is dit geschikt.


____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

De titel verwijst naar het oude waterloopkundig laboratorium in Voorst. Waar bijvoorbeeld de zeekeringen van Zeeland op schaal (maar toch groot) levensecht zijn getest. Wat nu nog steeds in Delft bij mooie waterbouwkundige hoogstandjes gebeurt.