De complete stad in energietransitie. Met een stinkende kolencentrale, elektrische auto’s, waterstoftechnologie, zonnepaneelparken, biomassa centrale en heel erg veel meer. En dan gaan we met elkaar de puzzel oplossen. En dat kan door de was s nachts te draaien, maar ook door een kerncentrale bij te bouwen. NIMBY? Waar komt de zonneweide? Of niet?

Ga met elkaar in gesprek. Besparen waar mogelijk. Vergroenen waar mogelijk. Ook kleine initiatieven. Alles komt voorbij, van capaciteitsproblemen, geopolitiek, de onmogelijke gevraagde besparingen, het verhuizen omwille van het woonwerkverkeer, kernenergie, waterstofopslag en elektrische auto-accu’s etc etc.

Een model dat ingezet moet worden voor communicatie. In de politiek, bij beleidsmakers, met de bouwers van Nederland, met de bewoners. Iedereen doet er toe. Iedereen heeft een rol. En iedereen weet het beter. Nou, laten we elkaar dan maar wijs maken en het verschil maken. Er zijn zo veel mooie kleine initiatieven die we keihard nodig hebben. In dit model zie je hoe veel pijnpunten er zijn. Probeer maar eens in de groene zone te komen – ook in de winter!

____________________________________________________________________________________

Het gebruik

Je krijgt ‘leertijd’ om alle variabelen te onderzoeken. Het is zomer en de energievraag is niet zo groot.

Het scenario bevat 9 dagen met voortdurende fluctuatie van zon en wind. De verwachte warmtevraag kan je ook aflezen – gewoon een weersverwachting dus.

De groep (4-6 personen) probeert elk dagdeel vraag en aanbod in balans te brengen en krijgt feedback dmv de CO2curve. Uiteraard probeer je zo groen mogelijk te doen.

De begeleider kan sturen door ergens aandacht op te richten en discussie uit te lokken.

De stappen die je zet worden steeds noodzakelijker omdat de energievraag stijgt. Je wordt dus vanzelf door het vraagstuk heen geloodst.

Het is heel eenvoudig om een schuif om te zetten; de praktijk echter zal dat niet zo eenvoudig zijn; of er zijn verborgen problemen (autoaccu’s bijvoorbeeld). Afhankelijk van uw doel kan je op elk moment in discussie of kennis overdragen. Er is een pauze – knop.
Met elke groep die speelt, zullen de gesprekken anders zijn. Voorkennis, eigen specialiteiten – alles speelt mee. Het zal enorm moeilijk zijn om echt te besparen, zonder fossiele brandstoffen te werken. Kernenergie is erg verleidelijk, zonder honderden kleinere initiatieven. Het is een enorme puzzel.

Het thema waar je op wilt focussen kan variƫren van bewustwording (vraag uitstellen, besparen), isolatie-adviezen, huurhuizen, lokale zonneweides en andere initiatieven, wel of geen biomassa, kunnen we zonder kernenergie?, smartgrid, decentralisatie, noodzaak van de warmtepomp, verhuizen etc etc.

________________________________________________________________________________________

Een selectie uit de acties in het model:

 • Zonnepanelen geven meer of minder stroom als de zon schijnt, dat drukt de energievraag van het huis.
 • De warmtevraag kan je op het huis zien als gasvraag, of als je de warmtepomp inzet als elektravraag
 • Alle gasverbruik voor warmte komt terug in de gascirkel en de CO2-curve. Maar niet in de vraag en aanbod op het achterpaneel. Dat is voor de elektravraag. Daar zit ook de capaciteits-uitdaging en balans zoektocht.
 • Als je verhuist dan drukt dat de CO2curve omdat je dan met de fiets naar het werk gaat. Gebruik je een elektrische auto, dan ook. Dan kan je de accu dus ook als buffer inzetten om later op de dag te gebruiken. De benzine auto is in dit verhaal dus minder gunstig.
 • Je kan enorm besparen op je dagelijkse energieverbruik.
 • Windmolenparken, zonneweides …. NIMBY?
 • Energie opslaan kan je doen door windenergie in waterstof om te zetten en op een moment in te zetten waarvan je voorziet dat je te kort gaat komen.
 • Een gastekort… dat kan zo maar gebeuren.
 • Capaciteitsproblemen op het net idem dito.
 • Het uitstellen van energievraag werkt maar even, uiteindelijk moet je die was toch doen. Op een gegeven moment kan je die techniek slim inzetten over de dag verdeeld – je ziet immers wanneer de zon gaat schijnen, of de wind gaat waaien.
 • Kernenergie kan veel lastige problemen oplossen. Je wordt echter wel met de neus op de risico’s gedrukt door de trein die regelmatig door de stad zal rijden met het afval.
 • Lokale oplossingen zoals een warmtenet bij een huisvuilcentrale, aardwarmte, energie uit een stuw kan je zo bijzetten en ook aan kracht doen winnen door er meer gewicht aan te geven. Dan moet er op het gebied van regelgeving wel veel gebeuren! Op de lege cirkels kan je allerlei initiatieven inkleuren en laten zien hoe die impact gaan hebben.