Jullie willen meer! Een educatieve waterspeeltuin. Buiten, bij het oppervlaktewater. 400 vierkante meter Nederlandse hoogstandjes van waterbeheer ligt binnen handbereik. (binnen kan natuurlijk ook, maar dat is wel kostbaarder).
Voor tien verschillende lessen en heel veel mogelijke onderzoeken.
En daarnaast gewoon in gebruik als openbaar park buiten de lessen om – Dus nog meer waterpret 🙂

De titel verwijst naar het oude waterloopkundig laboratorium in Voorst. Waar bijvoorbeeld de zeeweringen van Zeeland op schaal (maar toch groot) levensecht zijn getest. Wat nu nog steeds in Delft bij mooie waterbouwkundige hoogstandjes plaats vindt. Beide locaties zijn niet binnen het bereik voor het net-echt-experimenteren. Terwijl iedereen eigenlijk de dijktesten van het waterschap Noorderzijlvest zou willen nabootsen. Of de bijna-ramp van 1993/5 wil naspelen.

In deze stijl (foto’s hierboven zijn niet van Belevenisonderwijs, ze geven een bouwstijl weer die niet zo enorm kostbaar is) kan je een afsluitdijk bouwen in een stevige getijdestroom. Mag je eilanden opspuiten met hele grote zandsleephoppers. Moet je dijken versterken voor hele zware stormvloeden. Om het laaggelegen Gouda achter één dijkring te beschermen! Moet je oude meanders terugvinden om de droge periodes voldoende water te hebben. Zul je maatregelen treffen in de heuvels van Limburg om de vloed van Valkenburg proberen te voorkomen. Zal je een goede vistrap proberen te maken en een vismigratierivier met mega U-blokken in het IJsselmeer. Waren de maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier al genoemd? Ga je de Maeslantkering zelf in elkaar zetten en af laten zinken? En zorg je ervoor dat de zoute kwel goed genoeg aangepakt wordt? Moet je een nieuw gemaal bijplaatsen als de zeespiegel stijgt? Of wil je gewoon terug in de tijd en het meanderen in allerlei varianten zien ontstaan? En west-Nederland inpolderen met ringdijken en molens.

Tot nu werkt het vaak zo: op tafelmodel. Dat kan echter nog veel levensechter. Namelijk op laars-niveau.
Zoals in de strandexcursies, maar dan all-in-one.

De uitvoering van Belevenisonderwijs is dat je met een hele klas aan de slag kan met alle waterthema’s. Alles hangt samen indien gewenst. Daarmee kan je dus ook allerlei scenario’s naspelen. Elk onderdeel heeft zeker een team nodig. Van minimaal vier tot soms de hele klas.

Het is ook de plek waar je je experimenten voor je profielwerkstuk kan testen. Een openbare golfbak. 🙂

Daarnaast is het in principe ook gewoon een openbaren waterspeeltuin/park. Zonder de losse onderdelen. Zolang de pomp aan staat… En welke water-thema’s er allemaal in staan – alles kan…

Een hokkie voor de laarzen zal geen overbodige luxe zijn.