Zonder het al te ingewikkeld te maken, merk je dat we beneden de zeespiegel wonen en wat de functie van boezemwateren is. En dat het water in stapjes naar boven gepompt moet worden en dat spuien onder vrij verval niet kan tijdens hoog water (vloed). En straks met de stijgende zeespiegel helemaal niet zo vanzelfsprekend meer is.