Een rivierbedding waar water door stroomt. Maar wat als de waterstand stijgt of daalt? Dan krijg je de kans om de uiterwaarden of de rivierbedding uit te diepen. Een by-pass, dijkverhoging. ’t kan allemaal. O, ja. Aanpassingen aan de rivier zijn natuurlijk niet gratis en zonder overlast. Daar kan je een mooi verhaal om heen vertellen. En je kan alle rivieren aan elkaar koppelen. Dan komen de knelpunten mooi aan het licht. Dit is het alternatief voor het lesboek. Doen en ervaren.

En dan de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel, of opstuwend water… Dat kan allemaal. De hoogwatergolf loopt van het ene dijkvak naar het andere.
Ook aanvoer vanuit zijriviertjes. En vanuit het schuine heuvelland als het hard regent.

Maar nog niet klaar.

Alles wat hier onder staat is alweer volledig veranderd. De basis zal van hardschuim geproduceerd worden. Op dit moment wordt er geprobeerd of de combinatie met zand en dijkbekleding mogelijk is. Wordt vervolgd.

_______________________________________________

verouderd dus:

Zonder maatregelen zal de rivier bijna over de dijken stromen; maar met maatregelen is er veel meer ruimte voor het water. Terwijl het debiet gelijk is; is er geen gevaar meer. Maar… bij een droge zomer is de waterstand zo laag dat de scheepvaart wel eens problemen kan krijgen.
Even demonstreren en dan weglopen… en de leerlingen zelf laten experimenteren. Geef ze maar wat discussievoer voor als er geen uiterwaarde is (bij een stad) of er staat een dorp en is een nevengeul dan wel wenselijk?

Met één model kan je snel alle effecten direct (1 op 1) laten zien. Met een serie achter elkaar zie je ook dat problemen heel lokaal op kunnen treden.

____________________________________________________________

Dit hieronder is dus eigenlijk nog ouder nieuws:
En een impressie van hoe uw lessen hiermee verlopen ziet u hieronder.