Prachtige gereedschappen over duurzaamheid, onze omgeving, energie en water. Excursies, gastlessen, leskisten, unieke demonstratie-objecten en speel-ervaar-leer-locaties.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

strandexcursiesp

gastlessenp

isolatieleskistp

van po tot hbop

anderhalvemeterp

evenementen

ruimtevoorderivierp

wateroverlast2p

wateroverlast 3D

warmtepompp

hittestress experiment

windmolenparkp

watekrachtcentralep

unieke gereedschappenp

vismigratierivierp

markerwaddenp

schoonwater en moerasp

rioolwaterzuiveringp

Belevenis Onderwijs – kleur

stad in energietransitie

IMG_20210616_081221

grondwater en boomspiegel