Prachtige gereedschappen over duurzaamheid, onze omgeving, energie en water.
Echte Belevenissen, duurzaam in het geheugen ‘gegrift’. Belevenisonderwijs geeft excursies, gastlessen en ontwikkelt unieke materialen die u zelf kunt gebruiken.

maatwerk

Er is veel vraag naar maatwerk voor de mooiste opstellingen – zorg dat je op tijd bent! De ontwikkeling van nieuwe opstellingen – bijvoorbeeld een grote demonstratie-warmtepomp voor een muur van het bezoekerscentrum – vraagt veel tijd.

Gastlessen, excursies, buitenlessen op het plein

Juni en september zijn de maanden van de strandexcursies over de wateruitdagingen . Tal van gastlessen zijn mogelijk over duurzaamheid, energie, water en klimaat. Met de leskist groene energie, isolatie of over de klimaatuitdagingen in onze eigen leefomgeving. Hoe maken we onze eigen straat klimaatproof?

En ja!   Dat kan 1,5 meter proof. Hoe? We bouwen op het plein een buitenlokaal op.

Op evenementen, publieksdagen

Er zijn veel manieren om te communiceren. Belevenisonderwijs brengt uw verhaal door een ervaring mee te geven. Uw boodschap wordt aangeboden, maar ook ervaren. Met de materialen of activiteiten kan de bezoeker zich verbinden met de boodschap en het inspireert om zelf tot actie over te gaan.

Belevenisonderwijs verzorgt uw activiteit en levert een ‘ervaring’.

Belevenisonderwijs ontwikkelt op verzoek ook uw communicatiemiddelen. Alles tussen trainingen, leskisten en permanente opstellingen in. Zelfs waterspeeltuinen. Modellen of activiteiten om lastige thema’s heel helder tussen de oren te krijgen. Het gaat om doen en ervaren.  Met elkaar in gesprek komen. Het zijn oplossingen die van zich zelf aantrekkingskracht hebben, u hoeft niet te ‘leuren’ met uw boodschap. Zo heeft u een praktisch beleidsinstrument in handen.

Nieuw: drinkwaterzuivering, Hollandse Waterlinie, leskist isolatie, droogte (meanderen/kanaliseren, veen-experiment en grondwatermeters, doorsnede Nederland, IJsselmeerissues, problemen in de delta). Updates en foto’s volgen natuurlijk op de site. Geen geduld? Dan even mailen ….

  • Denk dan aan leskisten met doe-activiteiten om te ervaren hoe groene energie werkt, of zoek waar ruimte voor de rivier te vinden is, voelen hoe aardwarmte de stad kan verwarmen, hoe riet het water zuivert…. en veel meer
  • Publieksopstellingen voor openbare ruimtes over wateroverlast en hittestress. Om begrip te krijgen als de straat opengebroken moet worden voor onderhoud…
  • Echte doe-excursies in de polder, op het strand…
  • En maatwerkverzoeken over getijde-energie, de plastic soep, dijken bouwen, de afsluitdijk….  En dat zijn dan wel: Doe-en-ervaar-opstellingen!

In juni de complete stad in energietransitie. Met een stinkende kolencentrale, elektrische auto’s, waterstoftechnologie, zonnepaneelparken, biomassa centrale en heel erg veel meer. En dan gaan we met elkaar de puzzel oplossen. En dat kan door de was s nachts te draaien, maar ook door een kerncentrale bij te bouwen. NIMBY? Waar komt de zonneweide? Of niet?

energietransitie

Piping en wateroverslag

piping en wateroverslag

Duurzaamheidseducatie, watereducatie, duurzame energie, leren door te doen en ervaren.