Prachtige gereedschappen over duurzaamheid, onze omgeving, energie en water.
Echte Belevenissen, duurzaam in het geheugen ‘gegrift’. Belevenisonderwijs geeft excursies, gastlessen en ontwikkelt unieke materialen die u zelf kunt gebruiken.

maatwerk

Er is veel vraag naar maatwerk voor de mooiste opstellingen – zorg dat je op tijd bent! De ontwikkeling van nieuwe opstellingen – bijvoorbeeld een grote demonstratie-warmtepomp voor een muur van het bezoekerscentrum – vraagt veel tijd.

Gastlessen, excursies, buitenlessen op het plein

Juni en september zijn de maanden van de strandexcursies over de wateruitdagingen . Tal van gastlessen zijn mogelijk over duurzaamheid, energie, water en klimaat. Met de leskist groene energie, isolatie of over de klimaatuitdagingen in onze eigen leefomgeving. Hoe maken we onze eigen straat klimaatproof?

Op evenementen, publieksdagen
Belevenisonderwijs verzorgt uw activiteit en levert een ‘ervaring’.

Er zijn veel manieren om te communiceren. Belevenisonderwijs brengt uw verhaal door een ervaring mee te geven. Uw boodschap wordt aangeboden, maar ook ervaren. Met de materialen of activiteiten kan de bezoeker zich verbinden met de boodschap en het inspireert om zelf tot actie over te gaan. Vaak op pad met wateroverlast, dijkmodellen & zandsuppletie en natuurlijk onze energietransitie.

tastbare modellen die je laten doen!

Wateroverlast beperken in heuvelachtig gebied – landschapsinrichting, agrariërs!

Belevenisonderwijs ontwikkelt op verzoek ook uw communicatiemiddelen. Alles tussen trainingen, leskisten en permanente opstellingen in. Zelfs waterspeeltuinen. Modellen of activiteiten om lastige thema’s heel helder tussen de oren te krijgen. Het gaat om doen en ervaren.  Met elkaar in gesprek komen. Het zijn oplossingen die van zich zelf aantrekkingskracht hebben, u hoeft niet te ‘leuren’ met uw boodschap. Zo heeft u een praktisch beleidsinstrument in handen. Denk maar aan het model energietransitie

energietransitie