Op evenementen, publieksdagen en voor permanente opstellingen…

Er zijn veel manieren om te communiceren. Belevenisonderwijs brengt uw verhaal door een ervaring mee te geven. Uw boodschap wordt aangeboden, maar ook ervaren. Met de materialen of activiteiten kan de bezoeker zich verbinden met de boodschap en het inspireert om zelf tot actie over te gaan.

Belevenisonderwijs verzorgt uw activiteit en levert een ‘ervaring’.

Belevenisonderwijs ontwikkelt op verzoek ook uw communicatiemiddelen. Alles tussen trainingen, leskisten en permanente opstellingen in. Modellen of activiteiten om lastige thema’s heel helder tussen de oren te krijgen. Het gaat om doen en ervaren.  Met elkaar in gesprek komen. Het zijn oplossingen die van zich zelf aantrekkingskracht hebben, u hoeft niet te ‘leuren’ met uw boodschap. Zo heeft u een praktisch beleidsinstrument in handen.

U kunt Belevenisonderwijs uitnodigen voor bijvoorbeeld:

 • interactieve demonstraties wateroverlast, dijkenbouwen, inpolderen, zandsuppletie
 • experimentenshow – het klimaat en het nieuwe weer
 • windmolenpark bouwen
 • mobiele waterloopkundig laboratorium

Uw beleidsinstrumenten kun u ook gewoon zelf in huis halen:

 • model wateroverlast in de stad
 • model rioolwaterzuivering
 • model ruimte voor de rivier
 • model droogte en de natuur
 • model dijken bouwen
 • model inpolderen en wonen beneden NAP
 • model Marker Wadden
 • model vismigratierivier  (ga deze zomer naar camping Nieuw Formerum, Terschelling, daar werkt de waddenvereniging WEX met het model)
 • windmolenpark
 • VANAF mei 2021: De complete energietransitie in een stad – met o.a. de biomassa centrale, elektrische auto’s, waterstof, warmtepomp, een stinkende kolencentrale en heel veel meer. 

Nieuw: drinkwaterzuivering, Hollandse Waterlinie, waterspeeltuin, leskist isolatie, droogte (meanderen/kanaliseren, veen-experiment en grondwatermeters, IJsselmeerissues, problemen in de delta). Updates en foto’s volgen natuurlijk op de site. Geen geduld? Dan even mailen ….

De  Hollandse Waterlinie,  maar je zou ook de Stelling van Amsterdam kunnen zien… volgende keer een eenvoudige maar doeltreffende waterspeeltuin:

Een upgrade van de doorsnede van NoordHolland omdat De Bastei klimaatonderwijs gaat verzorgen:

Het voorbeeld van 2017  was het model Wateroverlast . Daar zijn nu nieuwe varianten van – bijvoorbeeld voor heuvelachtig gebied en zonder begeleiders. Over de klimaatbestendige stad. Minstens zo inspirerend zijn de mogelijkheden voor de publieksopstelling voor de Markerwadden.

model wateroverlast in de stad

En de droogte van 2018….

Belevenisonderwijs is creatief. Er wordt gekozen voor oplossingen die bruisen en veel mensen tegelijk aan het werk zetten. Er wordt niet gekozen voor beeldschermen en – interactieve – knoppen. Iedereen actief, uitgedaagd en betrokken.
Bel voor meer: 06-26768175 / info@belevenisonderwijs.nl

Wat voorbeelden…..

De Markerwadden kunnen echt werken! Met dit model zie je het voor je ogen gebeuren. Het Markermeer wordt minder troebel.

[/embedyt]

Hoe zat het bijvoorbeeld in de 17e eeuw met al die droogmakerijen? Dat wordt – wat kort door de bocht – uitgelegd met het prototype inpolderen. (volgende stap: de peilvakken)

Een bijzonder project bij Andijk: de Koopmanspolder. 

Hoe werkt de rioolwaterzuivering?

Maatwerk

Ander maatwerk is altijd mogelijk. U zoekt een middel om uw communicatie te vereenvoudigen. Een aantrekkelijke opstelling die uitnodigt om te gaan experimenteren. Dan bent u er bijna: uw bezoeker is verbonden met het thema.

 • Dat kan een opstelling van een huisvuilcentrale met een warmtenet zijn, die daadwerkelijk huisjes verwarmt,
 • Of een robuuste opstelling voor de ‘Ocean Cleanup’ waar leerlingen een lopende band moeten ontwerpen.
 • Of een educatieve biogasinstallatie.
 • Een rollenspel over zwerfafval.
 • Of iets tastbaars om te laten ervaren dat isoleren echt werkt…
 • En het aardwarmtenet in Groningen komt er ook aan.
 • De Koopmanspolder – een prachtig buitendijkse kwelder die het water uit het IJsselmeer zuivert – en ja, dat kunnen we in een prachtige opstelling zelf doen. Zodat je het ziet! Najaar 2017 te bewonderen in Andijk.

Belevenisonderwijs ontwikkelt graag materialen die nog niet bestaan. Het werk in deze ongebaande paden is grillig. Een kostenindicatie is echter altijd te maken. Laat Belevenisonderwijs maar meedenken. Graag zelfs.