r.g. maartens (Anne Frankschool)  geeft 5 (van 5) sterren
Ik vond bijna alle kinderen zeer betrokken en zij hebben bijna allemaal goed en zelfstandig gewerkt met de bijzonder leuke en uitdagende leskisten. De kinderen die niet zo goed meededen vertelden later dat zij niet zo geïnteresseerd waren in dit onderwerp of in techniek in zijn algemeenheid. Ik vond het knap van Guido dat hij een interessan te en inspirerende les wist te geven, waar hij dit waarschijnlijk al voor de ik weet niet hoeveelste keer deed. Mèt betrokkenheid en en een stimulerend oog voor iedereen! Compliment dus.

Henk Rumping, RT docent van de Zeearend geeft 4,5 (van 5) sterren
Jammer, jammer, jammer. Wat gaat de tijd toch snel… vooral als het leuk is. De leerlingen hebben genoten van deze les. Fantastische thema’s als windenergie en aardwarmte spraken de leerlingen en ook de leerkracht enorm aan. Spaarzaam, duurzaam omgaan met energie (fossiele bra ndstoffen) en het broeikaseffect werden kort een bondig ‘aangetipt’. Helaas kon vanwege de tijd het ‘zonnepaneel gedeelte’ niet aan bod komen. De korte uitleg… goed. Het met de handen bezig zijn… heel erg goed.Tussentijds extra uitleg… prima!! Zelf proberen, ontdekken, redeneren, ervaren en conclusies trekken. Voor alle kinderen was er genoeg materiaal om mee te werken. Als klapstuk kregen alle leerlingen een minizonnepaneel welke een electromotor aandrijft verwerkt in een zonnebloem. Het was een topervaring voor ons allemaal. Graag zien we je volgend jaar weer terug indien mogelijk. Bedankt|| H. Rumping De Zeearend

Marloes Nijman, RT docent Nexus Heerhugowaard  geeft  5 (van 5) sterren
Meester Guido kwam bij ons op school met verschillende kistjes met materialen. Hierbij hoorde en korte en leuke uitleg over milieuvervuiling. In de kistjes zaten opdrachten die de kinderen zelf konden uitvoeren (aardwarmte opwekken en een windmolen maken). De kinderen konden meten welke invloed de hoeveelheid wind en warmte hebben. Meester Guido was heel vrolijk en vertelde heel duidelijk. De kinderen hingen aan zijn lippen. De kinderen kregen mooie complimenten en waren, mede hierdoor, ontzettend trots op hun werkjes. Dit is zeer waardevol onderwijs! Zelf doen en ontdekken en ervaren door de kinderen.

Meester Ismael van de Anne Frankschool geeft 4,5 (van 5) sterren
Het was een hele leuke les met veel praktische inhoud (dus niet alleen maar theorie

Y van der Horst geeft 4,5 (van 5) sterren
Wat vonden de leerlingen en ook de leerkracht dit reuze interessant ! Ze zijn heerlijk aan het werk gegaan en hebben met elkaar de opdracht proberen uit te voeren. Over het algemeen is dat zeer goed gelukt ! De zon-opdracht (zonnestand) was denk ik wel de lastigste. De leerlingen waren heel enthousiast en ze hebben verrassende dingen ontdekt, hun creativiteit ging soms verder dan de opdracht (bijv. leuke figuren op de bladen van de windmolen, die alleen goed te zien zijn als de bladen van de molen draaien). Bedankt voor deze leerzame ochtend

Y Hoogenbosch geeft 5 (van 5) sterren
Guido gaf eerst informatie en legde uit wat de bedoeling was. Alle kinderen hingen aan zijn lippen en waren betrokken. De uitleg was heel duidelijk. Vervolgens verdeelde hij de leskisten en liet zien wat de bedoeling was. De kinderen waren heel enthousiast. De meeste groepjes gingen direct aan de slag. Naarmate de tijd vorderde merkte je dat de kinderen het steeds leuker vonden. Er was voldoende ruimte om uit te proberen. ALs er een groepje een beetje vastliep werd die door Guido weer op gang geholpen. Uiteindelijk heeft ieder groepje zelf zijn experiment uitgevoerd. Gaandeweg ontdekten de kinderen dat ze echt energie konden opwekken. Ook merkten ze, dat als er iets mis ging, dat ze dat konden oplossen. En zo toch energie konden opwekken. Aan het einde van de les waren ze zo enthousiast, dat er tussen de groepjes die eenzelfde kist hadden, een soort competitie ontstond wie de meeste energie kon opwekken. Guido was enthousiast en stimulerend. De kinderen gingen goed samenwerken om zo hun proef tot een goed einde te brengen. De kinderen vonden het jammer dat ze maar 1 kist mochten doen. Een circuit had ook leuk geweest. Dan hadden ze alle proeven kunnen doen. Dan moet je er wel voldoende tijd voor hebben. Ik zou anderen zeker adviseren om met deze materialen aan de gang te gaan. Het is uitdagend voor ze en spreekt weer andere talenten aan. Tevens zou ik adviseren om de kinderen met meerdere kisten te laten experimenteren.

Robert Malenstein geeft 3,5 (van 5) sterren
De opdrachten waren aansprekend en de uitleg was boeiend. De leerlingen gingen direct enthousiast aan de slag. De opdracht met de CV vonden de leerlingen het leukste. De windmolen was ook populair. Eén groepje vond de opdracht met de zonne-energie niet uitdagend genoeg. De leerlingen hebben hard en enthousiast gewerkt. De evaluatie was kort/strak en zinvol!

Stephan de Vilder   Bibliotheek Kennemerwaard geeft 4,5 (van 5) sterren
Prachtig, de uitdrukkingen op de gezichten van de kinderen als het lukt om de windmolen te laten draaien. Leerzaam door te doen en zelf te ontdekken. Simpel met goed materiaal. Ouders vinden het ook prachtig.