Bij publieksactiviteiten zet Belevenisonderwijs materialen, en spelactiviteiten in om de jeugd bezig te houden terwijl de volwassenen informatie vergaren/een rondleiding krijgen/een lezing bijwonen. Een speurtocht op de dijk; kinderen zelf een polder leeg laten malen; een stortbui over een woonwijk gooien en toch geen natte voeten krijgen; een dijk versterken, zandzakkenrace doen om je huis te beschermen, aan de vijzels draaien.

Waarna de volwassenen door het enthousiasme van de jeugd ook meegezogen worden in de wereld van bijvoorbeeld de watermanagers. De gesprekken over wat nu nodig is in onze polders, komen dan heel eenvoudig op gang.
Dus voor waterschappen die haar waterberging tekst en uitleg wil geven; voor de gemeente Zeewolde die een tulpeiland realiseert, voor het versterken van een gemeentelijke energiemarkt met de bouw van een compleet windmolenpark etc.

Belevenisonderwijs is creatief. Er wordt gekozen voor oplossingen die bruisen en veel mensen tegelijk aan het werk zetten. Er wordt niet gekozen voor beeldschermen en ‘interactieve’knoppen. Iedereen actief, uitgedaagd en betrokken. Bel voor meer:  06-26768175  /  info@belevenisonderwijs.nl

Of kijk even bij excursies en leskisten voor aanknopingspunten.