Educatie en communicatie in deze tijd vraagt om aanpassingen. Want dat gaat door!

  • Een leskist kan als we opeen opschalen vaak ook als individueel experiment neergezet worden met een thuisuitwerkopdracht. Gewoon als onderdeel van het 5-minuten-ophaal-moment. De uitlener helpt daar vast bij! Een goede manier om continuïteit in het uitleenschema te handhaven.
  • Een gastles in de 1,5 meter tijd, met een hele of halve klas doe je door een bureaubarrière te gebruiken. Eventueel met een mobiel scherm.
  • Excursies zijn buitenonderwijs – precies waar het gebeurt! Belevenisonderwijs heeft een keuze gemaakt en die 1,5 m proof is en meer tijd heeft voor een veilige structuur: Water en klimaatbewustzijn op het strand! Gaat die onverhoopt niet door dan schakelen we over naar punt 1.
  • Bij uw hotspot kan een degelijke belevenisopstelling staan met 1,5 m cirkels. Vijf minuten spelenderwijs leren en dan weer door. Voor passanten en geïnteresseerden.
  • Op uw bezoekerscentrum kan die educatie-opstelling elke dag zo naar buiten. In de 1,5 m cirkels. Doet u mee, als instructeur, zorg dan voor een scherm.

Iets meer uitgeschreven?

gastlessen
Bij het geven van (gast)lessen zult u afstand moeten en mogelijk ook willen houden. Maar dan zo dat het net zo inspirerend is. Dat kan natuurlijk met de juiste materialen en uiteindelijk ook om uw bevlogenheid en kennis. Als u alles weet van het leven in de sloot … dan is daar best een mouw aan te passen. Dit zouden mijn eigen wenken zijn:

In de klas zorgt u voor een fysieke barrière (een rij tafels). Dat is dan meteen de haal en brengplek van alle materialen. In de klas loopt de eigen docent. U brengt uw verhaal, u verbindt en helpt met een bureau-afstand. Komen de jongeren bij u op het bezoekerscentrum – dan is het een kwestie van inrichten.
En buiten – een experimentencyclus? Maak een cirkel. De experimenten om de cirkel heen en u loopt in de grote cirkel en kan overal bij en helpen. De leerlingen blijven buiten de cirkel en draaien door. Een eenvoudige en direct duidelijke structuur voor iedereen.

In de strandexcursies van Belevenisonderwijs is meer tijd ingebouwd tussen de onderdelen en met linten is de instructieafstand geregeld. Uiteindelijk zijn het hier de experimenten die het doen. En mijn verhaal verbindt alle ervaringen en kennis.

Bestand tegen opschalen en afschalen. Leskisten e.d.

Leskisten kunnen uitgeleend worden. Gewoon voor de normale klassikale setting. In uw normale schema.
Wordt er opgeschaald in die periode is er geen nood. In de periodes van thuisonderwijs komen de leerlingen wekelijks een pakket met werk halen op school. Als ze dat doen volgens een tijdschema, halen ze hun werk op, een werkblad en gaan om de beurt vijf minuten aan de slag met een experiment. Invulschema meenemen en thuis uitwerken!
Zo is het uitleenschema van de leskisten gewoon te continueren.
Noodzakelijk is wel extra documentatie voor de docent om snel te kunnen switchen van klassikaal naar een experiment op het plein en thuisuitwerkopdracht.

Geschikt van Belevenisonderwijs: windenergie, isolatie, ruimte voor de rivier, rioolwaterzuivering, wateroverlast (nieuwe model), dijkenbouw etc. Met alle liefde worden deze materialen voor u (eventueel op maat) gemaakt. Verhuur is helaas niet een standaard mogelijkheid. Verhuur aan scholen voor een dag in Alkmaar is soms wel haalbaar.

Voorlichting
Publieksvoorlichting gaat natuurlijk door. Bewustwording en voorlichting kan niet stoppen. U kunt het zoeken in het gebruik van enkele exhibits. Dat zijn opstellingen waar enkele minuten geëxperimenteerd kan worden en de conclusie zo tussen de oren terecht komt. Exhibits die geen begeleiding vragen dus.

Belevenisonderwijs zorgt voor dit maatwerk – een 5-minuten-experiment bijvoorbeeld over de zeespiegelstijging en onze rivieren. Eén draai aan de knop en de volgende kan aan de slag. VRAAG vooral naar de mogelijkheden.

Toch is interactie ook nog steeds mogelijk. Uitwisseling van gedachten blijft ook nodig. Veilig werken met een mooie opstelling achter een scherm in een u-vorm zorgt voor nabijheid. Blij verrast met deze schermen bijvoorbeeld (zo geplaatst, zo opgeruimd). Met lijnen garandeert u dat bezoekers op uw onverdeelde aandacht wachten.

Dan kan u gewoon nog vertellen over wateroverlast. Of over onze waterlinie.

de rol van Belevenisonderwijs