Nog even geduld..

Vanaf maart in een koffersysteem kunt u het model droogte gaan gebruiken.

Koppel 4 koffertjes aan elkaar en u kunt laten zien dat waterschaarste in overleg met iedereen noodzakelijk maakt. De verdringingsreeks met de te maken keuzes is opeens wel heel evident en het wordt zowel duidelijk dat het slaan van de vuist op tafel niet de juiste reactie is; en ook dat op elk pijnpunt naar lokale oplossingen gezocht moet worden.

Over de zoute tong bij de grote rivieren…
We zien de blauwalg opbloeien… en we kunnen maar niet doorspoelen.
Er is geen water om te beregenen, en het water dat er is, is door de zoute kwel te zout.
Het IJsselmeer heeft plekken met te veel zout; de drinkwatervoorziening in Andijk heeft problemen.
Wat gebeurt er in de IJssel of het IJsselmeer als er meer water naar de Rijn moet?

En dan gaan de gesprekken over veel meer dan het nieuwe IJsselmeerpeil. Het is zeg maar een startpunt voor het meebewegen met het nieuwe weer. We gaan ons aanpassen.